Les matriculacions de vehicles a Catalunya continuen baixant

By in

La falta de confiança a la hora de prendre la decisió de compra d’un vehicle nou provoca la desacceleració de la renovació del parc mòbil de vehicles, la pèrdua progressiva de la seva qualitat i el seu envelliment. Entrem en una dinàmica que cal capgirar pel seu impacte en la qualitat de l’aire a les ciutats, en la nostra economia, en l’ocupació i en la generació de recursos públics procedents de l’automoció.

Barcelona, 1 de juliol de 2019

Sector de l’automoció. Dades generals de matriculacions

Un anàlisi propi elaborat partint de les dades facilitades per Màrqueting System Iberia (MSI) i que figuren en el quadre inferior, mostra un total de matriculacions del conjunt del mercat d’automocióa Catalunya en tendència descendent, respecte al mes de junyde l’any anterior. La suma de mercats es situa en un -11,9% el darrer mes i l’acumulat anual en un -4,3%.


Aquest mes de juny, per mercats, els automòbils de turismebaixen un 13%. El sector de les dues rodes i quads baixa un 8,9%.Per la seva part, els vehicles industrials icomercials baixen en el seu conjunt un 10,8%, això sí, amb tendències diferenciades per segments, com queda palès en el quadre inferior, doncs els segments d’Articulats, industrials pesats i busos pugen, mentre que furgons i derivats -que tenen un major volum de matriculació- baixen seguint la tònica dels vehicles de dos i quatre rodes.

Aquest primer semestre de l’any tanca amb una evolució del mercat negativa, amb un indicador del -4,3% global de mercat. Els automòbils de turisme tanquen amb una davallada del 7,3%. El mercat de les dues rodes i quads acumula una pujada del 4,6% i els vehicles d’ús industrial o comercial es queden en idèntica xifra de matriculacions que el primer semestre de l’any 2018.

Automòbils de turisme (i tot terrenys)

A Catalunya, aquest mes de juny, les matriculacions s’han tancat amb un total de 15.528 unitats, el que representa una baixada del 13,0% respecte al mes de junyimmediatament anterior.Per províncies, Barcelona presenta una baixada percentual del12,7% respecte al mateix mes de l’any anterior. Gironabaixa un 9,7%, Lleida un 24,2% i Tarragona un 12,7%. La mitjana espanyola baixa un 8,3%, de manera que el mercat català es queda per sota de la mitjana del conjunt de l’Estat espanyol. El pes de Catalunya en el conjunt de l’Estat espanyol es situa en un 11,9%.

El tancament semestral a Catalunya dels automòbils de turisme es situa en un -7,3%, una xifra que queda per sota també respecte a la mitjana espanyola, que es del 5,7%.
L’explicació la trobem en que són els gestors de flotes (empreses de rènting i empreses de lloguer) qui mantenen més pes en el mercat.

Anàlisi per canals Automòbils de turismes 
Pel que fa a Catalunya, aquest mes de juny, el canal particular ha baixat un 18,9%, en la línia de la mitjana nacional, del 17,9%. El canal d’empresa baixa i la pujada es centra en el canal de lloguer, que puja un 70,5%.

Anàlisi per motoritzacions turismes.
En el quadre resum per motoritzacions del mercat d’automòbils de turisme d’aquest primer semestre a Catalunya, es pot comprovar que lamotorització preferent del mercat és la de gasolina (67,6%). El dièsel equipa un 20,5% dels automòbils. El vehicle amb motor elèctric representa un 1,3%. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina sumen en conjunt un 11,9%.

El mercat de la motocicleta, a Catalunya

Aquest mes de juny, a Catalunya s’han matriculat un -8,9% menys de motocicletes que el mes de juny de l’any anterior. A la província de Barcelona -que concentra més d’un 80% de les matriculacions de motocicletes-, s’han matriculat un total de 3.070 motocicletes el mes de juny, amb una davallada del 13,3%. En el seu acumulat anual, el mercat de motocicletes puja un 2,7%, a Catalunya.