Les matriculacions a Catalunya es recuperen al setembre

By in

Turismes, vehicles de dues rodes i industrials i comercials tanquen el mes amb indicadors positius
El repte del sector és recuperar el pols del mercat i acabar l’any amb xifres semblants a l’any anterior.

Barcelona, 1 d’ octubre de 2019

Sector de l’automoció. Dades generals de matriculacions
Una anàlisi pròpia elaborada partint de les dades facilitades per Màrqueting System Iberia (MSI) i que figuren en el quadre inferior, mostra un total de matriculacions del conjunt del mercat de l’automoció a Catalunya en tendència ascendent, respecte al mes de setembre de l’any anterior.

La suma de mercats se situa en un 9,6% en l’últim mes i l’acumulat anual en un-4,9%.

Per mercats:
• Els automòbils de turisme varien percentualment en un 11,2% al mes de setembrei un -8,3% en l’acumulat anual.
• El mercat de les dues rodes i quadsvaria percentualment en un 10,3% al mes de setembrei manté una tendència positiva en l’acumulat anual xifrada en un 6,0%.
• Per la seva banda, els vehicles industrials i comercials es situen en el seu conjunt en un 0,1% al mes de setembrei-1,1% anual.
En el seu còmput anual, el mercat tanca amb una evolució negativa xifrada en un indicador del -4,9% global de mercat, de manera que el pronòstic per al tancament de l’any en curs és que el mercat d’automoció català serà de baixada de matriculacions .
Automòbils de turisme (i tot terrenys)
A Catalunya, aquest mes de setembre, les matriculacions han tancat amb un total de 11.680 unitats, cosa que representa un increment del11,2% respecte al mes de setembre de l’any anterior.

Per províncies,
• Barcelona presenta una variació interanual del 11,8% al mes desetembre i un -8,5% en còmput anual. Pel seu pes aproximat en el total del mercat català que supera el 75%, aquest mercat provincial condiciona la seva evolució.
• Per la seva banda, Girona varia un 27,2% al mes setembre i un 1 -4,1% en còmput anual.
• Lleida varia un 0,9% al mes setembre i un 1 -5,2% en còmput anual.
• I finalment, Tarragona varia el -3,3% al mes setembre i un -12,2% en còmput anual.
• La mitjana espanyola varia el 18,3% al setembre i un -7,4% en còmput anual, de manera que el mercat català queda per sota de la mitjana del conjunt de l’Estat espanyol, en la comparativa mensual ien el seu còmput anual. El pes de Catalunya en el conjunt d’Espanya se situa al voltant del 14%.

Anàlisi per canals Automòbils de turisme

El canal empresa reflecteix en el mes de setembre una variació percentual del -5,4%. En l’acumulat anual la variació és del -2,9% .El pes de la cadena empresa a Catalunya oscil•la entre el 34% i el35%

Per la seva banda, el canal particular varia un 7,2% aquest mes i en el que portem d’exercici, la variació acumulada és del -11,1% .El pes de la cadena particular a Catalunya oscil•la entre el 60% i el60%
El canal de lloguer rentacar, que té un pes molt poc significatiu a Catalunya xifrat entre un 5% i un 6% ,la variació percentual es xifra en un 121,2% aquest mes i un 11,2% en l’acumulat anual.
Un factor que desincentiva la presència dels gestors de flota presents en els canals empresa i de lloguer, té una base impositiva, ja que a Catalunya hi ha un avantprojecte d’Impost que grava les emissions de CO2 registrats en el territori català..

 

Anàlisi per motoritzacions – turismes

En el quadre resum per motoritzacions del mercat d’automòbils de turisme de l’acumulat anual a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de gasolina, amb un67,8%. El dièsel equipa un 19,8% dels automòbils. El vehicle amb motor elèctric representa un 1,3%, encara que el seu creixement ho evidencia el percentatge interanual del 125%. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina sumen en conjunt un 12,3%.
El mercat de la motocicleta a Catalunya


Aquest mes de setembre, a Catalunya, la variació interanual ha estat del 6,6% i l’acumulat anual se situa en un3,0%.
Per províncies,
• Barcelona presenta una variació interanual del 8,2% al mes de setembre i un 1,8% en còmput anual. Pel seu pes aproximat en el total del mercat català que s’estima en un 75%, aquest mercat provincial condiciona la seva evolució.
• Per la seva banda, Girona varia un 6,5% al mes desetembre i un6,3% en còmput anual.
• Lleida varia un 1,7% al mes de setembre i un1,0% en còmput anual.
• I finalment, Tarragona varia el -7,2% al mes de setembre i un11,3% en còmput anual.