La frenada en les matriculacions engrandeix el problema de l'envelliment del parc de vehicles

By in

Un dels reptes del sector és tornar la confiança general, aclarint els dubtes sorgits últimament. Aquesta falta de confiança és un factor clau en la frenada de les matriculacions i en la desacceleració de la renovació del parc mòbil de vehicles, així com de la pèrdua progressiva de la seva qualitat i el seu envelliment.

Barcelona, 1 d’agost de 2019


Una anàlisi propi elaborat partint de les dades facilitades per Màrqueting System Iberia (MSI) i que figuren en el quadre inferior, mostra un total de matriculacions del conjunt del mercat de l’automoció a Catalunya en tendència descendent, respecte al mes de juliol de l’any anterior . La suma de mercats se situa en un -5,4% en l’últim mes i l’acumulat anual en un -4,5% .
Per mercats:
• Els automòbils de turisme varien percentualment en un -11,2% al mes de juliol i un -7,9% en l’acumulat anual.
• El mercat de les dues rodes i quads varia percentualment en un 15,8% al mes de juliol i un 6,6% en acumulat anual.
• Per la seva banda, els vehicles industrials i comercials es situen en el seu conjunt en un -3,4% al mes de juliol i un 0,5% anual.
En el seu còmput anual, el mercat tanca amb una evolució negativa xifrada en un indicador del -4,5% global de mercat, de manera que el pronòstic per al tancament de l’any en curs és que el mercat d’automoció català serà de baixada de matriculacions .

Automòbils de turisme (i tot terrenys)

A Catalunya, aquest mes de juliol, les matriculacions han tancat amb un total de 13.644 unitats, el que representa una baixada del 11,6% respecte al mes de juliol de l’any anterior.

Per províncies,
• Barcelona presenta una variació interanual del -11,6% al mes de juliol i un -8.2% en còmput anual. Pel seu pes aproximat en el total del mercat català que supera el 75%, aquest mercat provincial condiciona la seva evolució.
• Per la seva banda, Girona varia un -8,6% al mes de juliol i un -4,5% en còmput anual.
• Lleida varia una -3,1% al mes de juliol i un -3,5% en còmput anual.
• I finalment, Tarragona varia el -13,8% al mes de juliol i un -10,9% en còmput anual.
• La mitjana espanyola varia el -11% en el mes de juliol i un -6,5% en còmput anual, de manera que el mercat català queda per sota de la mitjana del conjunt de l’Estat espanyol, en la comparativa mensual i en el seu còmput anual. El pes de Catalunya en el conjunt d’Espanya se situa al voltant del 14%.

Anàlisi per canals Automòbils de turisme

El canal empresa reflecteix en el mes de juliol una variació percentual del -25,1%. En l’acumulat anual la variació és del 0,8%. El pes del canal empresa a Catalunya oscil•la entre el 30% i el 34%
Per la seva banda, el canal particular varia un -9% aquest mes i en el que portem d’exercici, la variació acumulada és del 18,9%. El pes del canal particular a Catalunya oscil•la entre el 59% i el 63%
El canal de lloguer rentacar, que té un pes molt poc significatiu a Catalunya xifrat entre un 6% i un 7%,, la variació percentual es xifra en un 125% aquest mes i un -14,8% en l’acumulat anual.
Un factor que condiciona als gestors de flotes presents en els canals empresa i de lloguer, té una base impositiva, ja que a Catalunya està en estudi un Impost que grava les emissions de CO2 registrats en el territori català.

 

Anàlisi per motoritzacions – turismes

En el quadre resum per motoritzacions del mercat d’automòbils de turisme de l’acumulat anual a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de gasolina, amb un 67,8%. El dièsel equipa un 20,1% dels automòbils. El vehicle amb motor elèctric representa un 1,3%, encara que el seu creixement ho evidencia el percentatge interanual del 123,3%. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina sumen en conjunt un 12,2%.

El mercat de la motocicleta a Catalunya

Aquest mes de juliol, a Catalunya, la variació interanual ha estat del 7% i l’acumulat anual se situa en un 3,4%.
Per províncies,
• Barcelona presenta una variació interanual del 2,7% al mes de juliol i un 1,9% en còmput anual. Pel seu pes aproximat en el total del mercat català que s’estima en un 75%, aquest mercat provincial condiciona la seva evolució.
• Per la seva banda, Girona varia un 23,5% al mes de juliol i un 8,6% en còmput anual.
• Lleida varia un 15,4% al mes de juliol i un 0,4% en còmput anual.
• I finalment, Tarragona varia el 7% en el mes de juliol i un 3,4% en còmput anual.