Criteris del Ministeri de Treball sobre ERTOS

By in
Criteris del Ministeri de Treball sobre ERTOS

És molt important el treball de consulta adicional que us plantegem a través de diferents consultories, com PwC, o bé el posicionament de Foment de Treball. Per tenir una idea completa i partir del que diuen els organismes oficials, hem obert una entrada al nostre portal amb el Document oficial del Ministeri de Treball sobre ERTOS.

Aspectes que detalla:

  • Quin és el concepte de reducció de jornada o suspensió directa?
  • Què vol dir força major temporal?
  • Quines mesures de suspensió o reducció de jornada per causes econòmiques o productives es contemplen?