Com s'origina un ERTE per força major / comuna amb el COVID-19?

By in
Com s'origina un ERTE per força major / comuna amb el COVID-19?

La consultora PwC ha elaborat per la patronal espanyola de l’automòbil, Faconauto, un document que explicita les conidicons d’un ERTE depenent de les dues modalitats: causa de força major o bé comuna. Aquests s’han de posar en el contect actual de pandèmia per COVID-19. A grans trets:

ERTE PER FORÇA MAJOR:

  • Avantatges de l’ERTE per força major
  • Concepte de força major
  • Aplicabilitat de l’ERTE per força major a les empreses del sector. Limitacions i riscos
  • Especialitats del procediment. Importància de l’informe que justifica la força major

ERTE PER CAUSES PRODUCTIVES, ORGANITZATIVES I TÈCNIQUES:

Qüestions complementàries: atur, seguretat social, entre d’altres.

DOCUMENT COMPLET PWC