Ajudes als autònoms a partir de dilluns 6 d'abril

By in
Ajudes als autònoms a partir de dilluns 6 d'abril

Aquest dilluns 6 d’abril s’obre el termini per sol·licitar les ajudes corresponents marcades pel govern davant la crisi econòmica generada pel coronavirus. Cal recordar en què consisteixen i tenir molt present que s’atenen les sol·licituds atenent estrictament l’ordre cronològic de presentació. Una vegada exhaurit el fons, s’acabaran. Atesa la urgència en la tramitació, posem un correu electrònic de contacte per donar-vos suport i per qualsevol consulta: secretarigeneral@gremidelmotor.org

En què consisteixen?
Els autònoms en situació d’alta que figurin com a tals en una activitat que s’ha decretat el tancament (comerç de vehicles a motor), poden gaudir d’un ajut de fins a 2.000€. Aquesta ajuda l’atorga la Generalitat de Catalunya. El sol·licitant haurà d’acreditar la devallada de facturació derivada del COVID-19 i no poden disposar de fons alternatius d’ingressos.

Qui no la pot sol·licitar?
Socis de societats mercantils, civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, membres d’òrgans d’administracions de societats i treballadors autònoms col·laboradors.

Quanties de l’ajut
De 100€ a un màxim de 2.000€.

Informació més detalladaFoment del Treball

INICIA EL TRÀMIT