A Catalunya, les matriculacions de turismes baixen un 25,3%al mes d'agost, comparat amb l'atípic mes de l'any passat, a causa de l'efecte WLTP

By in

A més, altres factors expliquen aquesta caiguda: la tendència de desacceleració econòmica dels darrers mesos, un agost amb un dia laborable menys que l’agost de 2018 i la manca de confiança del mercat.
El repte del sector és donar la volta a aquesta situació i reclama el suport de les administracions per aconseguir aquest objectiu.

Barcelona, 3 de setembre de 2019

Sector de l’automoció. Dades generals de matriculacions

L’anàlisi propi elaborat partint de les dades facilitades per Màrqueting System Iberia (MSI) i que figuren en el quadre inferior, mostra un total de matriculacions del conjunt del mercat de l’automoció a Catalunya en tendència descendent, respecte al mes d’agost de l’any anterior . La suma de mercats se situa en un -20,4% en l’últim mes i l’acumulat anual en un-6,2%


Per mercats:
• Els automòbils de turisme varien percentualment en un -25,3% en el mes d’agost i un -9,8% en l’acumulat anual.
• El mercat de les dues rodes i quads varia percentualment en un -6,1% al mes d’agost i manté una tendència positiva en l’acumulat anual xifrada en un 5,4%.
• Per la seva banda, els vehicles industrials i comercials es situen en el seu conjunt en un -7,5% al mes d’agost i un -1,2% anual.
En el seu còmput anual, el mercat tanca amb una evolució negativa xifrada en un indicador del -6,2% global de mercat, de manera que el pronòstic per al tancament de l’any en curs és que el mercat d’automoció català serà de baixada de matriculacions .

Automòbils de turisme (i tot terrenys)

A Catalunya, aquest mes d’agost, les matriculacions han tancat amb un total de 10.715 unitats, el que representa una baixada del -25,3% respecte al mes d’agost de l’any anterior.

Per províncies,
• Barcelona presenta una variació interanual del -26,0% al mes d’agost i un -10,0% en còmput anual. Pel seu pes aproximat en el total del mercat català que supera el 75%, aquest mercat provincial condiciona la seva evolució.
• Per la seva banda, Girona varia un -21,4% al mes d’agost i un -6,7% en còmput anual.
• Lleida varia un -21,5% al mes d’agost i un -5,8% en còmput anual.
• I finalment, Tarragona varia el -26,5% al mes d’agost i un -9,8% en còmput anual.
• La mitjana espanyola varia el -30,8% al mes d’agost i un -9,2% en còmput anual, de manera que el mercat català queda per sobre de la mitjana del conjunt de l’Estat espanyol, en la comparativa mensual i per sota, en el seu còmput anual. El pes de Catalunya en el conjunt d’Espanya se situa al voltant del 14%.

Anàlisi per canals – Automòbils de turisme

El canal empresa reflecteix en el mes d’agost una variació percentual del -33,8%. En l’acumulat anual la variació és del-3,6%. El pes del canal empresa a Catalunya oscil•la entre el 33% i el 34%
Per la seva banda, el canal particular varia un -21,9% aquest mes i en el que portem d’exercici, la variació acumulada és del -12,6%. El pes del canal particular a Catalunya oscil•la entre el 60% i el 62%
El canal de lloguer rentacar, que té un pes molt poc significatiu a Catalunya xifrat entre un 4% i un 6%, la seva variació percentual es xifra en un 16,3% aquest mes i un -13,3% en l’acumulat anual .
Un factor que condiciona la presència dels gestors de flota presents en els canals empresa i de lloguer, té una base impositiva, ja que a Catalunya està en estudi un Impost que grava les emissions de CO2 registrats en el territori català.

 

 

Anàlisi per motoritzacions – turismes


En el quadre resum per motoritzacions del mercat d’automòbils de turisme de l’acumulat anual a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de gasolina, amb un 68,7%. El dièsel equipa un 18% dels automòbils. El vehicle amb motor elèctric representa un 1,1%, encara que el seu creixement ho evidencia el percentatge interanual del 162,2%. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina sumen en conjunt un 13,4%.

El mercat de la motocicleta en Catalunya

Aquest mes d’agost, a Catalunya, la variació interanual ha estat del -6,7% i l’acumulat anual se situa en un 2,5%.
Per províncies,
• Barcelona presenta una variació interanual del -9,6% al mes d’agost i un 1% en còmput anual. Pel seu pes aproximat en el total del mercat català que s’estima en un 75%, aquest mercat provincial condiciona la seva evolució.
• Per la seva banda, Girona varia un -8,6% al mes d’agost i un 6,3% en còmput anual.
• Lleida varia un 10,5% al mes d’agost i un 1,4% en còmput anual.
• I finalment, Tarragona varia el 13,2% al mes d’agost i un 2,5% en còmput anual.